Languages

Konzultacije i ispitne učionice za prvi ljetni rok kod prof. dr. I. Dankić

Predispitne konzultacije održati će se u petak 17. 6. u 10 sati u e-učionici:   https://meet.google.com/hwx-swjz-qom  

Studenti koji su prijavili i izlaze na ispite 21. 6. trebaju pristupiti ispitnim e-učionicama (classroom.google.com) isključivo službenim e-adresama (ff.sum.ba): 

Uvod u lingvistički studij - jednopredmetni studij   ftnvcpk

Uvod u lingvistički studij - dvopredmetni studij       lfsyr3f

Usvajanje 2. ili stranog jezika                                 zi47mr6            

Glotodidaktika                                                         c2mtvdo                              

Metodika nastave engleskog jezika                        qx5xpzi 

Studijske grupe