Languages

Rezultati ispita iz kolegija Komunikacijske tehnologije (22.6.2022.)

Nitko nije položio.

 

Uvid u radove održat će se prema upitu studenata.

Studijske grupe