Languages

Uvod u kognitivnu lingvistiku

Ispit iz Uvoda u kognitivnu lingvistiku položile su:

1. Marina Mandušić

2. Matea Rimac

Finalne ocjene su unesene u ISS. Studenti mogu vidjeti radove u vrijeme redovitih konzultacija (ponedjeljak i utorak 12:00-13:00I ili po dogovoru.

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc. 

Studijske grupe