Languages

Rezultati ispita iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu

Ispit iz kolegija Tehnike pisanja u novinarstvu položili su: 

Matea Jurčević   dobar (3) 
Anamarija Bošnjak  dovoljan (2) 
Luka Bilan  dovoljan (2)

Studijske grupe