Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Ivane Grbavac

Dana 11. 7. Fonetiku i fonologiju engleskoga jezika polozili su:
Vasilj, Dzeba, Pejic, Sego i Manduric.
Sociolingvistiku - nije nitko polozio.
Semantiku je polozio Prekpaljaj.
Konceptualnu metaforu su polozili Strinic i Dragovic uvjetno.
 
Uvid u radove je u petak u 10.00 sati, 15. 7. 2022. - ured 7.
 

Studijske grupe