Languages

Kalendar ispitnih rokova za Studij tal.jezika i književnosti (Jesenski rok)

 

STUDIJ TALIJANSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ISPITNI ROKOVI U AK.GODINI 2021./22.

Jesenski rok

 

 

red. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić

 

TALIJANSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

PJESNIČKE ŠKOLE I VELIKANI SREDNJOVJEKOVNE TAL. KNJIŽEVNOSTI

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 20. STOLJEĆA

POVIJEST SUVREMENE TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI (II.DIO)

 

Petak, 2. rujna 2022. u 13:00 sati
Petak, 16. rujna 2022. u 13:00 sati

 

Ana Marić, mag.philol.ital.

TALIJANSKI JEZIK I
TALIJANSKI JEZIK II

 

Četvrtak, 1. rujna 2022. u 11 sati

Četvrtak, 15. rujna 2022.  u 11 sati

 

 

Javorka Anđelić-Raič, profesor

 

PREVOĐENJE S HRVATSKOGA NA TALIJANSKI

TALIJANSKI JEZIK III

TALIJANSKI JEZIK IV

 

Četvrtak, 1. rujna 2022. u 11 sati

Četvrtak, 15. rujna 2022.  u 11 sati

 

doc. dr. sc. Damir Mišetić

 

TALIJANSKI JEZIK V

TALIJANSKI JEZIK VI

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI I

METODIKA LEKTORSKIH VJEŽNI II

PREVOĐENJE S TALIJANSKOGA NA HRVATSKI

 

Četvrtak, 1. rujna 2022. u 11 sati

Četvrtak, 15. rujna 2022.  u 11 sati

 

OPĆA LINGVISTIKA

UVOD U ROMANSKU LINGVISTIKU

FONOLOGIJA SUVREMENOGA TALIJANSKOG JEZIKA

LEKSIKOLOGIJA

 

Petak, 2. rujna 2022. u 11 sati

Petak, 16. rujna 2022.  u 11 sati

 

 

Izv prof. dr. sc. Irena Marković

 

PSIHOLINGVISTIKA

 

Četvrtak, 8. rujna 2022. u 17:00 sati

Četvrtak, 22. rujna 2022. u 17:00 sati

 

KONTRASTIVNA LINGVISTIKA

 

Petak, 9. rujna 2022. u 11:00 sati

Petak, 23. rujna 2022. u 11:00 sati

 

JEZICI U KONTAKTU (Zamjena za profesoricu Škevin Rajko)

SINTAKSA
POVIJEST JEZIKA

 

Petak, 9. rujna 2022. u 13:00 sati

Petak, 23. rujna 2022. u 13:00 sati

 

 

Izv. prof. dr. sc. Andrijana Jusup Magazin

 

POVIJESNI PREGLED TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

 

Četvrtak, 8. rujna 2022. u 15:00 sati

Četvrtak, 22. rujna 2022. u 15:00 sati

 

 

HEROJSKI SPJEV

 

Četvrtak, 8. rujna 2022. u 17:00 sati

Četvrtak, 22. rujna 2022. u 17:00 sati

 

MAGIČNI REALIZAM

TALIJANSKA KNJIŽEVNOST 18. I 19. STOLJEĆA (ex VELIKI AUTORI U POTRAZI ZA EPOHOM)

 

 

Petak, 9. rujna 2022. u 9:00 sati

Petak, 23. rujna 2022. u 9:00 sati

 

Doc. dr. sc. Ana Bukvić

METODE INTERPRETACIJE DUBINSKIH SEKCIJA IZ TALIJANSKE KNJIŽEVNOSTI

Petak, 2. rujna 2022. u 13:00 sati

Petak, 16. rujna 2022. u 13:00 sati

 

DRAMSKI TEKST I NJEGOVA OGLEDALA

Petak, 2. rujna 2022. u 11:00 sati

Petak , 16. rujna 2022. u 11:00

 

HRVATSKO-TALIJANSKA KULTURNO-KNJIŽEVNA PROŽIMANJA

Petak, 2. rujna 2022. u 12:00 sati

Petak, 16. rujna 2022. u 12:00 sati

 

 

Claudia Tibollo Kordić

 

METODIKA NASTAVE TALIJANSKOG JEZIKA

GLOTODIDAKTIKA
ROMANSKA FILOLOGIJA

 

Četvrtak, 8. rujna 2022. u 14 sati

Četvrtak, 22. rujna 2022 u 14 sati

 

 

 Izv.prof.dr.sc. Lucijana Boban

 

LATINSKI JEZIK 1

 

Srijeda, 31. kolovoza 2022. u 9 sati

Srijeda, 14. rujna 2022. u 9 sati

 

LATINSKI JEZIK 2

 

Srijeda, 7. rujna 2022. u 9 sati
Srijeda, 21. rujna 2022. u 9 sati

 

Doc.dr.sc. Jelena Jurčić / doc.dr.sc. Ana Bukvić

 

DRAMA, PROZA I POEZIJA U SCENSKOME IZRIČAJU 1

 

Srijeda, 31. kolovoza 2022. u 9 sati

Srijeda, 14. rujna 2022. u 9 sati

 

Studijske grupe