Languages

Rezultati iz Modernog engleskog izgovora i Jezika i kulture

Pismeni dio ispita iz kolegija Moderni engleski izgovor održanog 25. 8. 2022. nitko
nije položio.
 
Pismeni dio ispita iz kolegija Jezik i kultura održanog 25. 8. 2022. položio je:
Majić, Toni
 
Završna ocjena se može vidjeti u ISS-u. Radovi se mogu pogledati u vrijeme
konzultacija.
 
prof. dr. sc. Ivana Grbavac/ Dijana Jurčić, v. asist.

Studijske grupe