Languages

Dopunska nastava iz kolegija Uvod u povijest s metodologijom

Dopunska nastava vježbi iz kolegija Uvod u povijest s metodologijom održat će se u srijedu 31. kolovoza 2022. od 10.30 do 12.30 sati u učionici 22.

Studenti prve i druge godine preddiplomskoga studija koji su zainteresirani za dopunsku nastavu trebaju se javiti na mail zvonimir.herceg@ff.sum.ba

Studijske grupe