Languages

Suvremeni engleski jezik VIII - rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz Suvremenog engleskog jezika VIII položili su:

1. Ana Crnković

2. Toni Majić

3. Andrea Prusina 

Finalne ocjene su unesene u ISS. Studenti mogu doći na uvid u rad tijekom redovitih konzultacija. 

dr. sc. Ivana Zovko-Bošnjak, doc. 

Studijske grupe