Languages

Organizacijska kultura - polaganje ispita

Svi studenti koji nisu položili ispit iz kolegija Organizacijska kultura dužni su se javiti asistentici Andrei Marković putem maila kako bi dogovorili način polaganja ispita (andrea.raguz@ff.sum.ba).

Studijske grupe