Languages

Rezultati ispita - Moderni engleski izgovor

Ispit iz kolegija Moderni engleski izgovor održan 8. 9. 2022. položili su:
 
Brbor, Marko
Marić, Severino
 
Završne ocjene se mogu vidjeti u ISS-u. Radovi se mogu pogledati u vrijeme
konzultacija.
 
prof .dr. sc. Ivana Grbavac/ Dijana Jurčić, v. asist.

Studijske grupe