Languages

Rezultati ispita Radio 1

Ispit iz kolegija Radio 1 položila je:

Antonia Petrina - dobar (3)

Studijske grupe