Languages

Dodatni ispitni rok - termini ispita

Politologija – Dodatni ispitni rok 2021./2022.

Naziv kolegija

 

Zimski ispitni rok

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

30.9. u 10 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

 

Sistematska sociologija

26.9. u 9 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

 

Politička ekonomija

 

Moderna i suvremena povijest BiH

30.9. u 13 sati

Uvod u političku znanost 2

30.9. u 11 sati

Novovjekovna politička filozofija

27.9. u 10 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

26.9. u 9 sati

Akademsko pismo

 

Engleski jezik 1

27.9. u 17 sati

Engleski jezik 2

27.9. u 17 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

 

Moderna i suvremena povijest Europe

30.9. u 15 sati

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

27.9. u 10 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

29.9. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

28.9. u 15 sati

Političke doktrine i ideologije

4.10. u 10 sati

Javne politike

29.9. u 12 sati

Uvod u političku etiku

 

Političko komuniciranje

 

Politička sociologija

26.9. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 2

28.9. u 15 sati

Teorije države

 

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

4.10. u 10 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

 

Politički marketing

 

Teorije vanjske politike

28.9. u 15 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

4.10. u 10 sati

Suvremena političko-filozofska misao

 

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

4.10. u 10 sati

Političke stranke

27.9. u 10:30 sati

Izborni sustavi

27.9. u 10:30 sati

Politički sustav Europske unije

30.9. u 15 sati

Mediji i politika

27.9. u 9 sati

Politika okoliša

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

 

Politička psihologija

27.9. u 13 sati

Komparativna politika

29.9. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

29.9. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

28.9. u 15 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

26.9. u 9 sati

Znanost o upravi

29.9. u 12 sati

Politike proširenja EU

30.9. u 15 sati

Politička demografija

30.9. u 15 sati

Politički sustav Izraela

29.9. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

30.9. u 10 sati

Komparativni politički sustavi

29.9. u 9 sati

Pravo Europske unije

29.9. u 9 sati

Suvremena geopolitika

30.9. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

30.9. u 15 sati

Suvremena diplomacija

30.9. u 15 sati

Vojna povijest

30.9. u 15 sati

Povijest diplomacije

4.10. u 10 sati

Javna uprava

26.9. u 9 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

26.9. u 9 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

29.9. u 9 sati

Lokalna samouprava

29.9. u 12 sati

Politička kultura

4.10. u 10 sati

Političko predstavljanje

29.9. u 12 sati

Znanost o miru

30.9. u 11 sati

Feminističke teorije

4.10. u 10 sati

Projekti EU fondova

 

Europeizacija javnih politika

29.9. u 12 sati

Suvremene politološke teorije

30.9. u 11 sati

 

 

Studijske grupe