Languages

Datumi dodatnih ispitnih rokova

DEKANSKI ISPITNI ROKOVI – STUDIJ ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

prof. Izabela Dankić, dr. sc. (Uvod u lingvistički studij, Glotodidaktika, Usvajanje drugog stranog jezika, Metodika nastave engleskog jezika, Uvod u poučavanje engleskoga jezika)

četvrtak, 29. rujna u 09:00h

izv. prof. Ivana Grbavac, dr. sc. (Sociolingvistika, Semantika, Konceptualna metafora, Fonetika i fonologija, Uvod u istrazivanja jezičnoga krajobraza, Sustav engleskih glagolskih vremena)

srijeda, 28.rujna u 14:00h

izv. prof. Ivona Šetka-Čilić, dr. sc. (Britanska kultura i civilizacija, Američka kultura i civilizacija, Osnove kontrastivne lingvističke analize, Morfologija, Suvremeni engleski jezik III i IV)

ponedjeljak, 26. rujna u 11:00

dr. sc. Anđelka Raguž, doc. (Mitologija, Bajka nekada i sada, Engleska književnost od Beowulfa do neoklasicizma, Engleska književnost od romantizma do danas, Popularna književnost, Shakespeare, Priroda bildungsromana, Distopija u suvremenoj engleskoj književnosti

srijeda, 28. rujna u 14:00h

dr. sc. Lidija Mustapić, doc. (Suvremeni engleski 7, Sintaksa, Uvod u teorije prevođenja, Vještina prevođenja, Audiovizualno prevođenje i Varijante engleskog jezika)

utorak, 27. rujna u 15:00

dr. sc. Ivana Zovko Bošnjak, doc.

Suvremeni engleski jezik VIII i IX - četvrtak 29. rujna u 11:00h

Engleske vrste riječi, Uvod u kognitivnu lingvistiku i Odabrane metode istraživanja u kognitivnoj lingvistici - četvrtak – četvrtak, 29. rujna u 13:00h

dr. sc. Denis Kuzmanović, doc. (Pripovijetke natprirodnog, Dječja književnost na engleskom, Western film, Američka književnost do 20. stoljeća, Moderna američka književnost, Američki san u književnosti)

četvrtak, 29. rujna u 11:00h

Zoran Pervan, v. asist. (SEJ 1 i 2, Pisanje eseja, Odabrane teme iz povijesti engleskog i Uvod u pragmatiku)

četvrtak, 29. rujna u 12:00h

Dijana Jurčić, v. asist. (Suvremeni engleski jezik V i VI, Moderni engleski izgovor, Engleski u internetskoj komunikaciji, Jezik i kultura)

utorak, 27. rujna u 13:00h

Tonina Ibrulj, asist. (Poslovni engleski, Frazalni glagoli, Idiomatski engleski)

petak, 30. rujna u 16:00

dr. sc. Ivana Čuljak, asist. (Rasa i spol)

četvrtak, 29. rujna u 14:00h

dr. sc. Matea Džaja, lektorica (Uvod u analizu proznih tekstova, Uvod u pjesnisšvo i dramu i Goticka knjizevnost)

utorak, 27. rujna u 09:00h 

Maja Džolan, lektorica (Elementi pripovijetke, Moderna i postmoderna drama, Književnost američkog juga, Americki san u književnosti i T. Williams)

utorak, 27.9. u 17:00h

Mario Penavić, lektor

Western, četvrtak, 29. rujna u 13:00h

Književnost američkih supkultura, petak, 30. rujna  u 13:00h

Književnost i film, petak, 30. rujna u 15:00h

Dragana Moro i Jelena Šimunović (Školska praksa I, II i III)

utorak, 27. rujna u 16:30h

 

Studijske grupe