Languages

Predavanja kod doc. dr. sc. Tihane Novak

Gostujuća predavanja docentice Novak održat će prema sljedećem rasporedu:

26.10.  

9.00-11.15  Kvantitativne metode u socijalnom radu SR I godina diplomski 

12.00-14.15  Metode u društvenim znanostima -  Nacrt istraživanja SR II godina diplomski 

27.10.  

9.00-11.15  Kvantitativne metode u socijalnom radu SR I godina diplomski 

12.00-14.15 Metode u društvenim znanostima -  Nacrt istraživanja SR II godina diplomski 

28.10. 

9.00-11.15  Kvantitativne metode u socijalnom radu SR I godina diplomski

 

Studijske grupe