Languages

Portali i društvene mreže - dodatni ispitni rok

Dodatni ispitni rok iz kolegija Portali i društvene mreže održat će se prvi tjedan u listopadu, prema dogovoru s asistentom Mateom Jurčićem.

Studijske grupe