Languages

Ispitni termin kod prof. dr. sc. Dijane Korać

prof. dr. sc. Dijana Korać održat će ispit iz predmeta Srednjovjekovna Bosna i Hum u kontekstu europske povijesti u petak, 21. listopada 2022. u 12:00 sati.

Studijske grupe