Languages

Rezultati ispita (izv. prof. dr. sc. Damirka Mihaljević)

Pismeni ispit održan 27. rujna položili/e su:

Josipa Čosić (Politička kultura)

Andrija Miočić (Povijest diplomacije)

Ante Pavić  (Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe)

Matea Crnković

Ivan Tadić

Usmeni  dio ispita za navedene studente/ice  održat će se u utorak 4. 10. 2022.  u 10:15.

 

 

 

 

Studijske grupe