Languages

Odgoda predavanja kod Maje Džolan, lektorice

Predavanja iz kolegija Elementi pripovijetke i Moderna i postmoderna drama predviđena za sutra, 04.10. se odgađaju za sljedeći tjedan.

Maja Džolan, lektorica

Studijske grupe