Languages

Projekti EU fondova - zamjena amfiteatra

Nastava iz kolegija Projekti EU fondova će se održati u amfitatru Sokrat umjesto u amfiteatru AB Šimić u naredne dvije srijede, 12. i 19. listopada.

 

STUDIJSKE GRUPE