Languages

Kalendar izvanrednih ispitnih rokova za

Kalendar izvanrednih ispitnih rokova za

STUDIJ SOCIJALNOG RADA

U 2021./2022. akademskoj godini

 

 

 

II. GODINA

Kolegij

Izvanredni ispitni rokovi

Etika socijalnog rada

25.10. u 11h kabinet 45 

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

24.10. u 10:30 učionica 27 

Osnove savjetovanja

25.10.2022. u 10 h, uč. 27

Osnove socijalne politike

28.10.2022. u 18:00

Osnove psihologije

26.10. u 8:15, uč. 23

Mediji i zaštita maloljetnika

26.10. u 15h 

Socijalni nauk religijskih zajednica

24.10. u 8:30 učionica 24

Socijalni rad u zdravstvu

24.10. u 8:30 učionica 24

Socijalni rad s obitelji

25.10.2022. u 10 h, uč. 27

Socijalni rad s pojedincem

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9 

Socijalna psihologija

26.10. u 8:15, uč. 23

Obiteljsko pravo s osnovama GPP-a

27. 10. u 11 h, Pravni f., ured br. 15

Marginalne skupine u društvu

24.10. u 10:30 učionica 27 

Socijalni rad s djecom i mladima

25.10.2022. u 17:30 sati, uč. 22

Krizne intervencije

24.10. u 8:30 učionica 24

Suvremeni pristupi znanosti o odgoju

25.10.   u 10.30 ured 218 (Fpmoz)

 

 

 

III.  GODINA

Kolegij

Izvanredni ispitni rokovi

Socijalni rad u zajednici

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9 

Radno i socijalno pravo

26.10. u 13.15h učionica 23

Upravno pravo 

24.10. u 14 sati 

Socijalni rad s ovisnicima

25.10.u 9 sati 

Klinika za psihijatriju 

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9  

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje 

24.10. u 8:30 učionica 24

Duhovnost i socijalni rad 

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9  

Zdravstvena prevencija u socijalnom radu

28.10. u 8:00 učionica 27 

Socijalni rad s grupom

24.10. u 8:30 učionica 24

Socijalna psihijatrija

25.10.2022. u 12:00 h 

Socijalna gerontologija

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9  

Djeca i mladi u kontaktu sa zakonom

26.10.2022. u 14:00 

Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

25.10. u 08,00 sati 

Preventivni programi u socijalnom radu 

25.10.2022. u 10 h, uč. 27

Obitelj  i djeca s teškoćama u razvoju

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9  

Socijalna pedagogija

25.10.2022. u 15:30 sati

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

I.               GODINA

Kolegij

Izvanredni ispitni rokovi

Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu 

26.10.2022. u 14:00 

Siromaštvo i socijalna pomoć

25.10.2022. u 17:30 sati, uč. 22

Socijalna politika u BiH

28.10.2022. u 18:00

Obiteljska terapija 

25.10.2022. u 10 h, uč. 27

Kvantitativne metode u socijalnom radu

26.10. u 12h 

Procesi i metode procjene obitelji 

25.10.2022. u 17:30 sati, uč. 22 

Izvanobiteljska skrb djece i odraslih

 

24.10. u 8:30 učionica 24

Vođenje slučaja u socijalnom radu

 

24.10. u 8:30 učionica 24

Europska socijalna politika

24.10. u 8:30 učionica 24

Supervizija u psihosocijalnom radu

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9  

Ljudska prava i socijalni rad

26.10.2022. u 14:00 

Kvalitativne metode u socijalnom radu

26.10. u 12h 

Socijalni rad u psihijatriji 

25.10. 9.30 Klinika za psihijatriju 

Civilno društvo 

 

24.10. u 8:30

 

 

II. GODINA

 

Kolegij

Izvanredni ispitni rokovi

Integrativni pristup u područjima socijalnog rada

26.10.2022. u 14:00 

Socijalna politika i socijalni menadžment

27.9.2022. 9h 

Metode u društvenim istraživanjima - Nacrt istraživanja

25.10 u 14h

Medijacija

 

24.10. u 8:30 učionica 24

Profesionalnost u pomažućim profesijama

25.10.2022. u 12:00 h 

Projekti EU fondova

26.10. u 10h amfiteatar Sokrat

Socijalni rad u školi

27.10.2022. 9:45, uč. 2-9  

Odabrana područja socijalnog rada

 

25.10.2022. u 17:30 sati, uč. 22 

Socijalni razvoj i socijalno planiranje

27.9.2022. 9h 

Palijativna skrb u socijalnom radu

24.10. u 8:30 učionica 24

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

26.10. u 12h 

 

Studijske grupe