Languages

Zamjena amfiteatra za predavanje iz kolegija Projekti EU fondova

Predavanja iz kolegija Projekti EU fondova u srijedu 26. 10. će se održati u amfiteatru AB Šimić.

STUDIJSKE GRUPE