Languages

Rad s djecom s teškoćama u razvoju - obavijest o kolegiju

Svi studenti koji su odabrali izborni kolegij Rad s djecom s teškoćama u razvoju su obvezni upisati e-kolegij i pregledati obveze, te odabrati temu za vježbe najkasnije do 5.11.2022.  

Za studente koji ne ispune  obveze do navedenog datuma će se smatrati da su odustali od prijave na ovaj izborni kolegij.

STUDIJSKE GRUPE