Languages

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE NA STUDIJU LATINSKOG JEZIKA I RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.). U tu svrhu Fakultet, odnosno njegovi Studiji organiziraju javne rasprave u koje su uključeni nastavnici, poslodavci i njihovi zaposlenici (alumni), strukovna udruženja, predstavnici tržišta rada i druge relevantne organizacije.

Budući da prije navedene aktivnosti podrazumijevaju nazočnost i nastavnoga osoblja, pozivamo Vas da sudjelujete u javnoj raspravi vezanoj za nastavni plan i program Studija latinskog jezika i rimske književnosti koja će se održati u 23. studenoga 2022. godine u 13. 15 sati  u učionici 39, skupa sa Studijem talijanskog jezika i književnosti.

 

 

Studijske grupe