Languages

Javna rasprava o reviziji nastavnog plana i programa Studija politologije

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.). 
U tu svrhu Fakultet, odnosno njegovi Studiji organiziraju javne rasprave u koje su uključeni nastavnici, poslodavci i njihovi zaposlenici (alumni), strukovna udruženja, predstavnici tržišta rada i druge relevantne organizacije.
Budući da prije navedene aktivnosti podrazumijevaju nazočnost i nastavnoga osoblja, pozivamo Vas da sudjelujete u javnoj raspravi vezanoj za nastavni plan i program Studija  politologije koja će se održati u utorak, 22.11. u učionici 39 s početkom u 13:15 sati.

Studijske grupe