Languages

Održana javna rasprava za Povijest - dvopredmetni studij

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

U tu svrhu Povijest - dvopredmetni studij Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je javnu raspravu o preddiplomskom i diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana u ponedjeljak, 21. 11. 2022. s početkom u 12,30 na Filozofskom fakultetu, a nazočili su djelatnici studija, predstavnica Zavoda za školstvo Mostar, predstavnca Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, predstavnik Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa ZHŽ-a, predstavnik Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a, ravnatelji školskih ustanova te sadašnji i bivši studenti.

Raspravljalo se o uvođenju novih kolegija, izbornosti kolegija, praktičnom radu, nastavnom opterećenju, opterećenju studenata dvopredmetnog studija i ECTS sustavu bodovanja. Zaključci rasprave iskoristit će se za unaprjeđenje studijskih programa te intenzivniju suradnju između Studija i ostalih relevantnih institucija.

 

Studijske grupe