Languages

Vježbe iz kolegija Projekti EU fondova

Vježbe iz kolegija Projekti EU fondova počet će se izvoditi od 6. i 7. prosinca, dva puta tjedno u terminu od 16,30 do 18 sati, utorkom u uč. 23, a srijedom u amf. V. Klaić.

STUDIJSKE GRUPE