Languages

Održana javna rasprava

Filozofski fakultet trenutačno prolazi kroz postupak redovite revizije nastavnih planova i programa propisane Pravilnikom o postupku donošenja novih i revizije postojećih studijskih programa na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-993-1/22 od 23. veljače 2022.).

U tu svrhu Studij njemačkog jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru održao je  javnu raspravu o preddiplomskom i diplomskom studijskom programu. Rasprava je održana 23. 11. 2002. u 15:30 sati na Filozofskom fakultetu, a nazočili su djelatnici studija, predstavnici studenata te alumnisti.

Raspravljalo se o uvođenju novih kolegija, opterećenju studenata dvopredmetnog studija, mogućnostima unaprjeđenja kvalitete nastave te sudjelovanju u međunarodnoj razmjeni. Zaključci rasprave doprinijet će unaprjeđenju studijskih programa.

Studijske grupe