Languages

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Tiskani mediji

Prvi kookvij iz kolegija Tiskani mediji položili su: 

Barbara Damjanović izvrstan (5) 
Gabriela Merdžan izvrstan (5) 
Morko Kolobarić vrlo dobar (4)
Laura Soče vrlo dobar (4)
David Šantić dobar (3) 
Josip Lucijano Milić  dobar (3) 
Mirna Bjeliš dovoljan (2) 
Kristina Šalinović dovoljan (2) 

Studijske grupe