Languages

Rezultati ispita iz Pregleda hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse

REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PREGLED HRVATSKOG LATINITETA HUMANIZMA I RENESANSE, ODRŽANOG 29.9.2014.

POLOŽILI SU:

Juričić, Anamarija

Šola, Marijan

USMENI SU POZVANI:

Banović, Ante

Mandić, Zvonimir

Upis ocjene i usmeni ispit u srijedu, 1.10.2014. u 9:30 h.

                                                            doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe