Languages

Rezultati ispita iz koegija Logika za informatičare

Ispit su položili:

(na predroku)

Sara Babić

Alen Barać

Helena Barać

Tihana Brkić

Ivana Ćorić

Antonels Jurić

Luka Martinović

Josipa Radat

Na regularnom roku nije položio nitko

Studijske grupe