Languages

Rezultati ispita: Teorija informacijske znanosti

Rezultati ispita: Teorija informacijske znanosti
Ispit održan: 29. rujna 2014. god.
Položili su:
1. Petar Soldo – 3

Studijske grupe