Languages

Rezultati ispita iz ''Britanske kulture i civilizacije'' (17.2.2023.)

Dana 17. 2023. godine ispit iz izbornog C kolegija ''Britanska kultura i civilizacija'' položili su sljedeći studenti:

NOVINARSTVO:

 1. ROMAN ŠIMOVIĆ 
 2. ZERINA ORUČEVIĆ 
 3. IVAN ROMIĆ 
 4. IRENA MIŠIĆ 
 5. DORA PINJUH 

ODNOSI S JAVNOŠĆU:

 1. MARIJA ŠILJEG 
 2. MARTINA-JAGODA IVANKOVIĆ 
 3. MIA PRLIĆ 
 4. SEBASTIAN BULJAT 
 5. TINO BOGDAN 
 6. MATEO KARAČIĆ 
 7. BRANKA BEBEK 
 8. DAVOR BORO 
 9. HANA AUGUSTINOVIĆ 
 10. KATA ĆAVAR 
 11. ANDREA VICKOVIĆ 
 12. EMANUEL MUSA 
 13. MARTA ŠIMIĆ 

Prof.dr. Ivona Šetka Čilić

Studijske grupe