Languages

Sastanak sa studentima

Sastanak sa studentima svih godina u vezi nastave i obveza za ljetni semestar održat će se prema sljedećem rasporedu:

ponedjeljak, 6.3.2023. u amf. 21 u sljedećim terminima:

10:00h - I. godina preddiplomskog studija

10:15 - II. godina preddiplomskog studija

10:30h - III. godina preddiplomskog studija

10:45h -  I. godina diplomskog studija

11:00h -  II. godina diplomskog studija

Studijske grupe