Languages

Rezultati ispita iz kolegija Metodika nastavnoga rada

Ispita iz Metodike nastavnoga rada održanog 14. 2. 2023. položili su:

1. Drežnjak, Josip
2. Perić, Marija
3. Rajić, Ana
4. Slišković, Jelena
5. Stanić, Ana
6. Vukoja, Ivana
 
prof. dr. Katica Krešić, red. prof.

Studijske grupe