Languages

Odgoda nastave kod Dijane Jurčić, više asistentice

Dijana Jurčić, viša asistentica, sljedeci tjedan odgađa svu nastavu zbog službenog puta.

Studijske grupe