Languages

Rezultati ispita iz kolegija Informatika i statistika (26.4.)

Pismeni ispit iz kolegija Informatika i statistika položili su sljedeći studenti:

Pavlović

 

Praktični dio ispita održat će se po dogovoru sa studentima.

 

Studijske grupe