Languages

Interkulturalno komuniciranje I. kolokvij-rezultati

REZULTATI   (11. 5. 2023.)

Odnosi s javnošću/Novinarstvo

INTERKULTURALNO KOMUNICIRANJE (I. kolokvij)

 

Položili su:

 

  1. Gabrijela Zeljko
  2. Tea Šimić
  3. Ivana Musa
  4. Iva Petrović
  5. Nika Vasilj
  6. Nikolina Ćerlek
  7. Nikolina Vranjković
  8. Ana Miličević
  9. Dorotea Marija Taisler
  10. Marija Magdalena Juka

Studijske grupe