Languages

SEJ2 - rezultati drugog kolokvija

Drugi kolokvij iz predmeta Suvremeni engleski jezik 2 su položili:

 

  1. Atić Đana
  2. Ćavar Kristina
  3. Grgić Matea
  4. Ivanković Iva
  5. Kukić Toma
  6. Medić Ana-Paola
  7. Sablje Antonela
  8. Vištica Marin
  9. Vukojević Marijan

 

Usmeni ispit bit će u petak 23. lipnja u 12h.

Svi studenti mogu pogledati svoje radove u vrijeme konzultacija.

Studijske grupe