Languages

Rezultati ispita iz kolegija Obrada teksta i jezika (23.6.)

Studentima koji su položili ocjene su upisane u ISS.

 

Uvid u radove i usmeni ispit održat će se u utorak, 27.6.2023. u 9h.

Studijske grupe