Languages

Rezultati prvog ljetnog ispitnog roka kod prof. dr. sc. Izabele Dankić

REZULTATI PRVOG LJETNOG ISPITNOG ROKA - PROF. DR. I. DANKIĆ

Sljedeći studenti su bili uspješni:
UVOD U LINGVISTIČKI STUDIJ
Anamarija Baković, Laura Galić (U), Boris Krišto, Đana Atić, Vinko Grubišić, Gabriela Boras, Maja Krivak
USVAJANJE DRUGOG ILI STRANOG JEZIKA
--
GLOTODIDAKTIKA
Anđela Batinović, Anđelko Kozarić, Ivana Ćavara
 
METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA
Ivana Milićević (MI), Anastazija Pehar (AP P, T F)
 
Usmena provjera iz ILS u utorak 27. 6. u 9 sati.
Uvid u radove -  ILS u utorak 27. 6. u 10;  SLA, Gloto i Metodika 27. 6.  u 11 sati
Predispitne i opće konzultacije za 2. ljetni rok, utorak 27. 6. u 13 sati 

Studijske grupe