Languages

Obavijest o ispitu iz kolegija Metodika nastavnoga rada

Ispit iz kolegija Metodika nastavnoga rada održat će se u srijedu 12.  srpnja 2023. u 11.00 sati  u uredu broj 47.

 

 

Studijske grupe