Languages

Rezultati ispita ( dr. sc. Damirka Mihaljević, izv. prof.)

Rezultati ispita iz kolegija Ideološke i političke transformacije Jugoistoka Europe:

Kenan Čusto - usmeni ispit

Petar Pralas -usmeni ispit 

Franjka  Zečević (?) -usmeni ispit

Usmeni ispit održat će se 6. srpnja u 10 i 15 (kabinet 57).

Ispit iz kolegija Političke doktrine  i idelogije položili su:

Anđela Miličević

Ispit iz kolegija Politička socijalizacija i političko obrazovanje položili su:

Matea Crnković

Ispit iz kolegija Politička kultura položili su:

Nikolina Skočibušić

Ante Jurković - usmeni ispit

Usmeni ispit održat će se 6. srpnja u 10 i 15 (kabinet 57).

dr. sc. Damirka Mihaljević, izv. prof. 

Studijske grupe