Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Šimuna Muse

 

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 19. st. nije nitko položio.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su sljedeći studenti:

- Martina Meštrović   - Berislav Arapović
- Patricija Šimunić   - Patricia Rašica
- Maria Tolić    - Lucija Lovrić
- Sanja Zeljko    - Andrijana Alpeza
- Mirjana Kraljević   - Matea Ramljak
- Monika Zadro

• Pismeni dio ispita iz kolegija Književnost hrvatske moderne položila je Ivana Mikulić.

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su sljedeći studenti:
- Ria Barišić
- Romilda Ćutuk
- Martinela Šiljkut

Usmeni ispiti održat će se u petak, 3. listopada 2014. u 10 sati.

Studijske grupe