Languages

Osj u neprofitnim organizacijama (4. 7. 2023.)

Socijalni rad/Novinarstvo DS

Osj u neprofitnim organizacijama (4. 7. 2023.)

Položili su:

 

  1. Doris Bilandžić
  2. Jelena Beljan
  3. Tereza Šušnjara
  4. Andrea Brigić
  5. Sanja Šimić
  6. Lidija Pehar
  7. Nea Čotić
  8. Matea Milas

 

Usmeni dio ispita 13. 7. u 10.00h ured br. 53

Studijske grupe