Languages

Rezultati ispita kod prof. dr. sc, Ivane Grbavac

Dana 10. srpnja 2023. ispite su položili sljedeći studenti kod prof. dr. sc. I. Grbavac:

Semantika: Merijem Sušić, Lucija Mandić i Kristina Vukušić.
Sociolingvistika: Marko Brbor i Marijana Pejičić.
Konceptualna metafora: Iva Nikolić, Klara Perko, Marta Kalinić, Andrea Kovač, Lucija Loncar, Marija soldo i Nina Vasilj.
Fonetika i fonologija engleskoga jezika: Vinko Grubišić, Toma Kukić, Ana Paola Medić, Laura Galić, Iva Kuhar, Boris Krišto i  Đana Atić.
UVID U RADOVE je u petak, 14. 7. 2023. u 13.00, ured 7.
prof. dr. sc. Ivana Grbavac

Studijske grupe