Languages

Ispitni termin doc. dr. Ivane Zovko Bošnjak

Doc. dr. sc. Ivana Zovko Bošnjak održat će ispit iz kolegija Istraživanja konceptualnih metafora u ponedjeljak, 11. rujna u 12:00 sati.

 

Studijske grupe