Languages

Rezultati ispita kod dr. sc. Ivane Grbavac, izv. prof.

Dana 18. rujna 2023. sljedeći studenti su položili ispite kod prof. dr. sc. Ivane Grbavac:
- Semantiku: Marko Brbor 
- Fonetiku i fonologiju: Ivan Sabljić, Klara Zovko, Kristina Ćavar, Marijan Vukojević
-Sustav engl glagolskih vremena: Ivan Džeba
- Sociolingvistiku: nitko nije položio
- Konceptualnu metaforu: Ante Pavković, Matea Kozina, Antonela Vranješ i Ana Nosić.
UVID U RADOVE je u srijedu 20. 9. 2023. u 11.00 sati , ured 7. 
prof dr. sc. Ivana Grbavac 

Studijske grupe