Languages

Izvanredni jesenski ispitni rok u akademskoj godini 2022. /2023.

Termini izvanrednog jesenskog ispitnog roka za STUDIJ LOGOPEDIJE u akademskoj godini 2022./2023.

U slučaju teškoća s prijavom ispita ili uočavanja razlike između termina na web stranici i termina u ISS sustavu, pravovremeno se javite tajnici Studija logopedije.

                           

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Studijska godina

Predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

I godina

Anatomija i fiziologija čovjeka

28. 9. 2023. u 15:00h

Razvojna psihologija

26. 9. 2023. u 17:00h

Hrvatski standardni jezik

25. 9. 2023. u 12:00h

Osnove humane genetike

29. 9. 2023. u 14:00h

Uvod u logopediju

25. 9. 2023. u 10:45h (online)

Njemački jezik I

28. 9. 2023. u 11:00h

Engleski jezik I

26. 9. 2023. u 16:00h

Akademsko pismo

25. 9. 2023. u 12:00h

 

 

Fonijatrija i audiologija

25. 9. 2023. u 8:00h

Fonetika

27. 9. 2023. u 10:00h (online)

Neurologija i neuroznanost

27. 9. 2023. u 14:00h

Psihologija djece s teškoćama u razvoju

25. 9. 2023. u 16:00h

Rani komunikacijski razvoj

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Njemački jezik II

28. 9. 2023. u 11:00h

Engleski jezik II

26. 9. 2023. u 16:00h

Razvoj humane komunikacije

25. 9. 2023. u 9:00h (amf. V. Klaić)

Informatika

28. 9. 2023. u 10:00h

Studijska godina

Predmeti

 

II godina

Poremećaji iz spektra autizma

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Poremećaji tečnosti govora

25. 9. 2023. u 14:00h

Osnove hrvatskog znakovnog jezika

26. 9. 2023. u 10:00h (online)

Rani jezično-govorni razvoj

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Poremećaji glasa

27. 9. 2023. u 15:00h (online)

Interpersonalna komunikacija

25. 9. 2023. u 9:00h (amf. V. Klaić)

Razvojna psihopatologija

25. 9. 2023. u 8:00h

 

 

Artikulacijski poremećaji

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Oštećenja sluha

26. 9. 2023. u 10:00h (online)

Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama

25. 9. 2023. u 10:00h (online)

Rehabilitacija slušanja i govora I

25. 9. 2023. u 11:00h (online)

Motorički govorni poremećaji

25. 9. 2023. u 9:30h (online)

Hrvatski znakovni jezik 1

26. 9. 2023. u 10:00h (online)

Neverbalna komunikacija

25. 9. 2023. u 8:00h

Studijska godina

Predmeti

 

III godina

Razvojni jezično-govorni poremećaji I

28. 9. 2023. u 10:00h (online)

Statistika I

25. 9. 2023. u 12:00h

Metode istraživanja u društvenim znanostima

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Poremećaji čitanja i pisanja

29. 9. 2023. u 9:00h (amf. A.B. Šimić)

Afazije

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Mentalno zdravlje

25. 9. 2023. u 12:00h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

25. 9. 2023. u 9:00h (amf. V. Klaić)

 

 

Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji

25. 9. 2023. u 8:00h

Metodika nastave djece s teškoćama u razvoju

25. 9. 2023. u 9:00h

Statistika II

27. 9. 2023. u 12:00h

Neurorazvojni jezični poremećaji

28. 9. 2023. u 10:00h (online)

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

 

25. 9. 2023. u 10:00h

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

Studijska godina

Predmeti

 

I godina

Logopedski praktikum

25. 9. 2023. u 8:00h

Razvojni jezično-govorni poremećaji II

28. 9. 2023. u 10:00h (online)

Fonološki poremećaji

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Disfagije

25. 9. 2023. u 9:00h (online)

Neurobiološke osnove učenja

25. 9. 2023. u 8:00h

Psihologija odgoja i obrazovanja

26. 9. 2023. u 14:15h (amf. V. Klaić)

 

 

Potpomognuta komunikacija

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Specifične teškoće učenja i terapijski pristupi

29. 9. 2023. u 9:00h (amf. A.B. Šimić)

Rehabilitacija slušanja i govora II

25. 9. 2023. u 11:00h (online)

Neurogeni i degenerativni jezično-govorni poremećaji

26. 9. 2023. u 9:00h

Diferencijalna dijagnostika i terapija poremećaja tečnosti govora

26. 9. 2023. u 14:00h

Komunikacija osoba s višestrukim oštećenjima

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Studijska godina

Predmeti

 

II godina

Psihološko-logopedsko savjetovanje

26. 9. 2023. u 12:00h

Znanstveno-istraživačke metode u društvenim znanostima

26. 9. 2023. u 12:00h

Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi

28. 9. 2023. u 10:00h (online)

Rana intervencija u logopediji

25. 9. 2023. u 10:00h (amf. V. Klaić)

Multidisciplinarni pristup u logopediji

25. 9. 2023. u 8:00h (amf. V. Klaić)

Forenzička akustika

25. 9. 2023. u 8:00h (amf. V. Klaić)

 

 

Logopedska dijagnostika

29. 9. 2023. u 10:00h (amf. A.B. Šimić)

Diferencijalno-dijagnostički postupci kod poremećaja glasa

26. 9. 2023. u 10:00h

 

Studijske grupe