Languages

Rezultati kod dr.sc. Ivane Grbavac, izv.prof.

Dana 26. rujna 2023. ispite kod prof. dr. sc. Ivane Grbavac

položili su:
Semantika: Dragana Prusina
Sociolingvistika: A. Kovač, A. Nosić i P. Pejić.
Uvid u radove je u srijedu 27. 9. 2023. u 12.00 sati ured 7.
prof. dr. sc. Ivana Grbavac

Studijske grupe